Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
77kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 Đăng ký kết hôn lưu động Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Thành
2 Đăng ký khai sinh lưu động Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Thành
3 Đăng ký khai tử Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Thành
4 Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Thành
5 Thủ đăng ký nhận Cha, mẹ, con Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Thành
6 Thủ tục Đăng ký kết hôn Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Thành
7 Liên thông các thủ tục hành chính về: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Thành
8 Liên thông các thủ tục hành chính về: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Thành
9 Cấp bản sao từ sổ gốc Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Thành
10 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Thành
11 Thủ tục Đăng ký khai sinh Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Thành
12 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Thành
13 Chứng thực di chúc Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Thành
14 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Thành
15 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Thành
16 QUY TRÌNH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được) Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Thành
17 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Thành
18 Đăng ký lại khai tử Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Thành
19 Đăng ký lại kết hôn Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Thành
20 Đăng ký lại khai sinh Tư pháp - Hộ tịchUBND xã Nghĩa Thành
1234
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Thành - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: Xóm 12 - xã Nghĩa Thành - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
Điện thoại: 02283872202

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang